Informatie over ANBI status

NME-Centrum InBredius heeft de ANBI-status. Dit betekent dat wij de status van Algemeen Nut Beogende Instelling hebben en u giften aan ons – onder bepaalde voorwaarden – af kunt trekken van uw inkomstenbelasting.

Naam ANBI:
Stichting Natuur en Milieu Centrum Woerden e.o. De Brediusschuur, bekend als NME-Centrum InBredius.
Fiscaal nummer: 8035 55 854.

Contactgegevens:
Kievitstraat 42, 3443 BG Woerden
Tel: 0348-425585
Email adres: info@inbredius.nl

Bestuur:
Voorzitter: L. de Groot
Penningmeester: M. Birnage
Secretaris:  L. van Hemert
Leden: A. van Beers (KNNV), A. van Brakel (KNNV),  Dick van Doorn (Verhuur)
Vacature: kwalitietszetel IVN

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel:

  1. Het initiëren, stimuleren, coördineren en uitvoeren van activiteiten op het gebied van natuur- en milieueducatie, promotie en voorlichting in Woerden en omgeving.
  2. Het inrichten, in stand houden, beheren en exploiteren van het gebouw NME-Centrum InBredius ter realisering van de hiervoor genoemde doelstelling.

Beleidsplan:
In 2009 is een meerjarig beleidsplan vastgesteld. Dit plan is hier te vinden.

Activiteiten:
Informatie over de jaarlijkse activiteiten van de stichting zijn te vinden op deze website op de voorpagina en in het archief hiervan. U benadert het archief via de link onderaan de pagina.

Financiële verantwoording:
de resultatenrekening, balans en toelichting over de jaren 2016 en 2017 zijn hieronder te vinden.

Jaarverslag 2017
Klik voor de balans, de resultaatrekening en toelichting in PDF formaat.

Jaarverslag 2016
Klik voor de balans, de resultaatrekening en toelichting in PDF formaat.

Beloningsbeleid:
De voor de stichting actieve vrijwilligers ontvangen geen beloning.