Financieel bijdragen

NME Centrum InBredius ontvangt geen subsidie. Zij is volledig afhankelijk van de inzet van vrijwilligers, huuropbrengsten en donaties.

Een financiële bijdrage is altijd welkom!

Draagt u natuur- en milieueducatie een warm hart toe en wilt u financieel bijdragen? Neem contact op met John Mur, penningmeester van het stichtingsbestuur en vraag naar de mogelijkheden
Email:          penningmeester@inbredius.nl

Direct bijdragen kan ook, op rekeningnummer NL46RABO 0331114062 t.n.v. St. Natuur- en Milieu Centrum Woerden De Brediusschuur.

Anbi Status

InBredius heeft sinds 2010 de ANBI-status, een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Giften aan InBredius zijn hiermee aftrekbaar van de belasting. Informatie over onze ANBI-status. Zie: Meer weten over de ANBI-status in het algemeen? Zie www.anbi.nl.

Jaarverslag 2022

Het jaarverslag van 2022 kunt u hier vinden.