Financieel bijdragen

NME Centrum InBredius ontvangt geen subsidie. Zij is volledig afhankelijk van de inzet van vrijwilligers, huuropbrengsten en donaties.

Een financiële bijdrage is altijd welkom!

Draagt u natuur- en milieu educatie een warm hart toe en wilt u financieel bijdragen? Neem contact op met de heer M. Birnage, penningmeester van het stichtingsbestuur en vraag naar de mogelijkheden.
Email:          penningmeester@inbredius.nl
Telefoon:     0348-401284

Direct bijdragen kan ook, op rekeningnummer NL46RABO 0331114062 t.n.v. St. Natuur- en Milieu Centrum Woerden De Brediusschuur.

Anbi Status

InBredius is sinds 2010 een ANBI instelling, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften aan InBredius zijn hiermee aftrekbaar van de belasting.
Informatie over onze ANBI status.
Zie  Meer weten over de ANBI status in het algemeen? Zie www.anbi.nl.