Informatie over ANBI status

NME-Centrum InBredius heeft de ANBI-status. Dit betekent dat wij de status van Algemeen Nut Beogende Instelling hebben en u giften aan ons – onder bepaalde voorwaarden – af kunt trekken van uw inkomstenbelasting.

Naam ANBI:
Stichting Natuur en Milieu Centrum Woerden e.o. De Brediusschuur, bekend als NME-Centrum InBredius.
Fiscaal nummer: 8035 55 854.

Contactgegevens:
Kievitstraat 42, 3443 BG Woerden
Tel: 0348-425585
Email adres: info@inbredius.nl

Bestuur:
Voorzitter: L. de Groot
Penningmeester: M. Birnage
Secretaris:  L. van Hemert
Leden: A. van Beers (KNNV), A. van Brakel (KNNV),  Henk Veldhuyzen (IVN), Dick van Doorn (Verhuur)

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel:

  1. Het initiëren, stimuleren, coördineren en uitvoeren van activiteiten op het gebied van natuur- en milieueducatie, promotie en voorlichting in Woerden en omgeving.
  2. Het inrichten, in stand houden, beheren en exploiteren van het gebouw NME-Centrum InBredius ter realisering van de hiervoor genoemde doelstelling.

Beleidsplan:
In 2009 is een meerjarig beleidsplan vastgesteld. De laatste versie van dit plan, periode 2021-2026 is hier te vinden.

Activiteiten:
Informatie over de jaarlijkse activiteiten van de stichting zijn te vinden op deze website op de voorpagina en in het archief hiervan. U benadert het archief via de link onderaan de pagina.

Financiële verantwoording:
de resultatenrekening, balans en toelichting over de jaren 2016 t/m 2018 zijn hieronder te vinden.

Jaarverslag 2019
Klik voor de balans en de resultaatrekening in PDF formaat.

Jaarverslag 2018
Klik voor de balans en de resultaatrekening in PDF-formaat.

Jaarverslag 2017
Klik voor de balans, de resultaatrekening en toelichting in PDF formaat.

Jaarverslag 2016
Klik voor de balans, de resultaatrekening en toelichting in PDF formaat.

Beloningsbeleid:
De voor de stichting actieve vrijwilligers ontvangen geen beloning.