Informatie over ANBI status

De Stichting NME-Centrum InBredius heeft de ANBI-status. Dit betekent dat wij de status van Algemeen Nut Beogende Instelling hebben en u giften aan ons – onder bepaalde voorwaarden – af kunt trekken van uw inkomstenbelasting.

Naam ANBI:
Stichting NME-Centrum InBredius.
Fiscaal nummer: 8035 55 854.

Contactgegevens:
Kievitstraat 42, 3443 BG Woerden
Email adres: info@inbredius.nl

Bestuur:
Voorzitter: L. de Groot
Penningmeester: J. Mur
Secretaris:  L. van Hemert
Leden: A. van Beers (KNNV), A. van Brakel (KNNV),  H. Veldhuyzen (IVN)

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel:

  1. Het initiëren, stimuleren, coördineren en uitvoeren van activiteiten op het gebied van natuur- en milieueducatie, promotie en voorlichting in Woerden en omgeving.
  2. Het inrichten, in stand houden, beheren en exploiteren van het gebouw NME-Centrum InBredius ter realisering van de hiervoor genoemde doelstelling.

Beleidsplan:
In 2009 is een meerjarig beleidsplan vastgesteld. De laatste versie van dit plan, periode 2021-2026 is hier te vinden.

Een financiële bijdrage is altijd welkom!

Draagt u natuur- en milieueducatie een warm hart toe en wilt u financieel bijdragen? Neem contact op met de heer John Mur, penningmeester van het stichtingsbestuur en vraag naar de mogelijkheden. Email: penningmeester@inbredius.nl.

Activiteiten:
Informatie over de jaarlijkse activiteiten van de stichting zijn te vinden op deze website op de voorpagina en in het archief hiervan. U benadert het archief via de link onderaan de pagina.

Financiële verantwoording:
De resultatenrekening en balans over de jaren 2016 t/m 2022 zijn hieronder te vinden.

Jaarverslag 2023
Klik hier voor de balans en resultatenrekening

Jaarverslag 2022
Klik voor de balans en de resultaatrekening

Jaarverslag 2021
Klik voor de balans en de resultaatrekening

Jaarverslag 2020
Klik voor de balans en de resultaatrekening

Jaarverslag 2019
Klik voor de balans en de resultaatrekening

Jaarverslag 2018
Klik voor de balans en de resultaatrekening

Jaarverslag 2017
Klik voor de balans, de resultaatrekening en toelichting

Beloningsbeleid:
De voor de stichting actieve vrijwilligers ontvangen geen beloning.